Erfarenheter från tidigre utförda PAR-studier har visat att det finns en uppsjö av förställningar, mentaliteter, problem och utmaningar som alla påbörjas och avslutas med "människan" jag och du och hur vi kommunicerar med vår omgivning och inom oss själva. Studfierna har visat att många av dessa går att lära sig av och därmed också lösas.

Att under en treårig period motivera och samla in personliga förståelser och skapa möjligheter för fri och allmän utforskning kommer per automatik skapa ett vidare vetande eftersom alla erfarenheter kompletterar det som redan existerar.

Utöver höjd medvetenhet, ett större mängd människor som väljer att ställa om sin inställning till sig själv, liv och universum som en utforskande och lärorik varelse kommer alla studenter kunna kommunicera sina förståelser till övriga samhället och ge vidare både möjlighet och problemlösning till övriga kulturer.

Projektet är gränsöverskridande och möjliggörande och söker väcka människan till deras större potensial av lärande varelser. Att under denna process skapa möjligheter istället för begränsningar är nödvändigt för att i så liten utsträckning som möjligt påverka resultatet med begränsande mentaliter...

Vad det kommunicerar är ett budskap om att alla kan bara viljan finns och alla får lära bara viljan finns.

Projektet kommer stå som förebild för trygghet, frihet och därmed möjlighet till rättvisa till att visa rätt.

Var och ens bedömninng av sin egen och andras utforsking kommer automatiskt generera förståelser för vilja principer som verkligen styr oberoende av förställningar.

Det kan hävdas att världen inte har med mig att göra men varför vore jag då här? Alltså tar vi på det personliga planet tillbaka rättigheten att bestämma över det vi kan bestämma över baserat på erfarenheter och verklig kunskap snarare än baserat på kontrollsystem och destruerande mentaliteter. På så vis fostrar vi en kultur av lärande på alla plan och i alla åldrar.

Också på ett praktiskt plan kommer projektet att påverka omvärlden då vi arbetar för att verkligen lösa problem och utmaningar vi ställs inför och ger samtidigt möjligheter för både erfarenhetsutbyten och vidareutveckling av både problem och förståelsemetoder.

Målgrupper för kommunikationen med omvärlden

Tranditionella forskare, skolor, landets offentliga och privata organisaioner. Idiella föreningar och "obetydliga" ej värdesatta människor som av olika anledningar stötts ut från "samhället" och därmed inte anses kunna bidra till "forsknigen" och den "allmänna" förståelsen.

Kanaler för kommunikation

Studenterna, kulturen, samhället, webbplatsen, massmedia, medverkan i debatter, seminarier, konferenser, i egen och andras regi.

Övergripande budskap i kommunikationen

Återupprättande, klargörande och möjliggörande av vidare lärande och upplysande av svårigheter och möjligheter med kulturen "jag och du". Hur vi ställer oss till den och hur vi som mer eller mindre delgivande medmänniskor får, tar eller har möjligheten att bidra med våra personliga och gradvist ökande förståelser..

Vad vi kan göra för att skapa vidare värden för, av och i samarbete med "världen".

I skrivande stund: Projektansvarig Jh Frode F A Februari 2017 enligt Gregor.

Comments powered by CComment

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.