Tålamod var det ja... under construction... version 1.3.5.4

Välkommen hit till denna personliga introduktion till PAR FriedAktionsForskning. den medvetna människan.

Jag har nu suttit i nästan 1,5 h och klinkat på datorn för att vidareförmedla den första versionen av denna introduktion. Jag sparar och dokumentet är inte sparat. Som tur är finns tålamodet här...

Kanske var det ment för mig att lära och utforska. Erfarenheten är dokumenterad. Nu återstår bara att uppdatera... Så var det då själva PAR-verktyget. Nu när vi väl kommit igenom (du den första biten på texten) och jag utmaningen att behöva skriva om det jag sen tidigare kultiverat/odlat.

Det är rättare sagt än gjort att bli av med mentala hinder och blockeringar i livet. Utmaningar som om de inte överkoms kan få det att verka svårare att förverkliga mina "drömmar" och mål i livet.

Hinder som jag och då fokuserar jag på "jag" eftersom helheten i detta projekt endast utgår från forskning där du och jag räknas för att vi är må det vara mer eller mindre medvetna.

Vad vi fått med oss oss under resans gång tas med i bagaget. Själva utforskningsarbetet med att medvetandegöra oss själv på ett djupare plan. Det får vi om vi vill erfara under denna process.

Vad jag ser och upplever just nu är att det är viktigt att få med mig vad det är som åstadkommer olika reaktioner. Med den förståelse ser jag nämligen klarare varför saker händer i livet. Det blir helt enklare lättare att göra något åt utmaningarna jag ställs inför. Så som att manifestera och vidareförmedla verktyget PAR till dig just nu.

Att under denna resa lära av mina och andras erfarenheter kallar jag för metatänkande eller ovanförtänkande. Detta är en kontinuerlig övning och prövning genom vilken jag som människa tar mig förbi om jag lär mig att se de mentala och eller fysiska blockeringar i förväg.

Detta gör jag genom att kontinuerligt medvetandegörande mig själv och observera. Var är jag nu? Vad ser jag och hur känner jag för det? Hur reagerar kroppen? Vad händer i tankarna? Vad sker i min omgivning när jag sitter och digitaliserar? Vad händer när dokumentet försvinner? Hur blir reaktionen? Hur påverkar det mig som person? Hur låter jag det påverka mig som person? Är detta något jag skall beröras av? Hur ställer jag mig till det? Vad blir reaktionen, vad sker om jag gör någonting för att förändra det? Vad händer om jag tillslut släpper på alla mina tankar och föreställningar och så vidare... in i oändlighet...

Enligt nuvarande förståelser om du lyckats komma så här långt. Grattis då förresten för din förmoga till tålamod och viljan att förstå.

Vad det är som skiljer denna helt personliga och unika utvecklings-process från annan så kallad forskning? Det ända som skiljer denna typ av utforskning från en så kallad "kvantitativ" eller "Kvalitativ" icke friedutforskande version av förståelser är att vad jag vidareförmedlar här är och skall så förbli endast helt personliga förståelser.

Vad alla andra gör är att är åtminstånde enligt min nuvarande förståelse egentligen det samma. Det är bara det att de anser att deras förståelser är universella vilket de kan hävda tills någon motbevisar, de själva eller någon utomstånende motbevisar/överbevisar dem.

Alltså. vad jag som frid och fred-utforskare gör att mer medvetet söker finna svar i och utanför mig själv varför jag reagerar i en viss situation. Jag får vidare förståelser av mig själv, liv, universum och bortom genom kultivering/odling av mina inre dygder så som ärlighet, kjaerlighet, vidare sanningar, förståelser och tålamodet att gå förbi prövningarna som att text försvinner.

Nå väl, nu har jag lärt mig av den erfarenheten och sparat i tid. Tålamodet gav mig alltså möjlighet att åter uppge vidare denna möjlighet att separera mig från dåliga, inprogrammerade invanda mönster. destruktiva beteenden och förgörande flyktbaserade handlingar.

Handlingar som annars av erfarenhet skulle leda till att vi för det första denna text inte blev komplett och sekundärt kropp och själv skulle bli ofokuserad, slö och oballanserad.

I stället för att andra människor i min omgivning skulle missat möjligheten att själva påbörja utforskningen om de nu inte medvetet bestämt sig för att göra det får vi nu, du och jag istället möjlighet att på sikt upplysa varandra,

För att göra denna process lättfattlig använder jag mig av ett PAR-verktyg som jag kallar det. PAR eller Fried Aktion Forskning sätter människan i centrum. Enkelt beskrivet är modellen ett verktyg för att förstå den helt naturliga processen som jag dagligen går genom.

Den ständigt upprepande processen av utforskning ger mig möjlighet att få distans till mina föreställningar, behov och utmaningar.

Tack vare verktyget gör jag det möjligt för mig själv att undersöka, testa och utpröva vad som fungerar och inte på kort och lång sikt. Ställs jag inför ett problem har jag möjlighet att utforska det, lära och ge vidare av mina förståelser.

Livet som vi alla är del av blir den kommunikator som på en mängd olika sätt sänder ut och hämtar in information från min omgivning. Denna information matas in i min bioligiska varelse i form av energi med olika svängningsfrekvens. Det är som lagar av informationen inte bara i hjärnan utan i hela kroppen. Dessutom kommuniserar den med och reflekterar min omgivning.

Jag påverkar och vi blir påverkad. För att påvisa hur jag ser att detta fungerar just nu så tänker jag på vad som sker när jag äter mat. Maten åker ner i magen men energin lagras inte där. Den bara delas upp och förs vidare i systemet människan jag.

Kroppen får så en ny kod som den måste hantera. Den yttre energin blir en del av mitt inre på ett mer eller mindre medvetet sätt och varje ny "information" sönderdelas och omstruktureras för att anpassas till
det övriga systemet.

Kroppen aggerar och reagerar på den energi som den tar in och gör helt enkelt det den tror att den vet bäst.

Det ända den inte kan göra är att göra något av något den inte har åtminstånde inte med nuvarande förståelser. Med andra ord så blir vi vad vi äter och detta gäller på flera olika plan, alltså både mentalt och
fysiologiskt.

Det vi ser "i natur som i ruta" påverkar mig mentalt vilket gör att jag förändras från ett känsloläge
och energiskt tillstånd till ett annat. Om vi blir medvetna om denna process får vi möjlighet att
påverka hur vi mår. Om vi inte är medvetna om denna process blir vi bara slav under det som
vi matas med.
I denna medvetandegöranade processen ligger stjälva grunden för Friedtegn skole. Vi som
medvetandegörande utforskare har att ta ställning till vad vi skall göra när vi genom utforskning
får möjlighet att faktiskt påverka hur vi mår.
Vi får via medvetandehöjningen möjlighet att vidareförmedla och kommunicera våra unika och
personliga egenskaper på ett ansvarigt sätt.
Så, nu så här efter ett helt livs verkande på ett mer eller mindre omedvetet plan. Låter det som
sägs här intressant? Är detta utforskningsbaserade medvetandestudium i friedlig förening med
oss själva som rekreatörer och transformatörer värt att utforska? Är det något som du vill veta
mer om?
I så fall är det ända som krävs av dig som vi också tidigare påpekat en stilla reflektion med
tillhörande signum och huset du är satt att bygga vidare på finns inom dig. Vi som yttre
reflektorer kan erbjude en hjälpande hand men själva friedsarbetet måste och bör med
nödvändighet utföras av utforskaren själv.
2 / 4
Den medvetna människan.
Varför? eftersom det är du som skall lära dig av erfara och upplysas av ditt livs genomresa. Inte
jag eller vi. Därmed inte sagt att alla lär av varandra. Det är ju därför som erfarenhetsutbyten
är så fantastiska. Fär genom dem kan vi få möjlighet att stötas och blötas med våra egna
nyvarande föreställningar, sanningar och förståelser av oss själva, i det liv som vi kallar
universum.
Nu med detta i bagaget kan det konstateras att varje hus med nödvändighet också måste
byggas från den grund den står på och utgår ifrån. Därför skrivs till exempel denna text på
svenska och i sverig. Vad vi var och en har att bygga vidare på är det grundmaterial som vi fått
ta del av dels genom gener och gels genom miljö. Detta råmaterial behöver ibland poleras och
omorganiseras för att kunna lysa klart men med lite arbete på det personliga planet så blir det
säkerligen till det bättre.
Detta råmatirialet om du så vill är inte bara bestående av fysiska grundfundament utan utgörs
av flera olika nivåer som alla på ett finurligt och underfundigt sätt ger oss den bild av oss själv
som vi var och en har i detta nu. För att verkligen starta denna process är det absolut
nödvändigt att vidga förståelsen av vem jag är som människa. För gör jag inte det så är det
enligt min försteålse omöjligt att få ett nytt perspektiv på livet. Jag måste med andra ord gå
utanför rummet för att se vad som finns utanför.
En nyckel till kultiveringen i denna friedliga utforskning bygger alltså på att vi som individer
vågar ta ett steg vidare så att vi kan nå bortanför det vi lärt oss sen tidigare om vad som är
"sant" och falskt, rätt och fel, gott och ont, verkligt och overkligt. Denna process underlättas om
v i först tror på det vi ser och därmed lämnar lite plats för den nya informationen så att vi med
hjälp av den kan undersöka om den nya informationen faktiskt är mer "rätt" en det vi sen
tidigare viste.
Det är inte fel att tvivla så länge man kan tvivla åt båda hållen så att säga. Att våga tro på det
man är rädd att tro på och våga tvivla på det man är rädd att tvivla på.
För att påbörja återuppbyggandet av dessa våra friedens hus behöver enormt tålamod och
kräver ett vist arbete. Det krävs värme och gnista för att ljuset skall börja lysa men när det väl
lyser lyser det med full kraft och gör allt tydligt i rummet.
3 / 4
Den medvetna människan.
En sådan upplysning om du så vill underlättas med bilder som på ett enkelt sätt
vidareförmedlar vad som menas. Inre bilder och mentala verktyg kan på ett enkelt och
lättfattligt sätt ge oss ett kommunikationsmedium som förhoppningsvis skall göra livet lite
enklare, mer lättförståeligt och tydligt.
Det behöver inte vara en stor fråga att få svar på vem vi är, vad vi var och vad det finns för
mening med vårt liv om vi inte väljer att se det så för vi har faktiskt alla åtminstånde två val. Vi
har antaligen jättemånga val men i grund och botten är det allt som oftast åtminstånde två val
vi har att jobba med.
För att enkelt kunna beskriva detta söker vi just i detta nu arbeta fram en systematisk modell
som vi kan bära med oss på det personliga planet. En mentala och fysiska modeller att
kommunisera med oss stjälva och vår omgivning. en modell som gör det tydligt för oss vad vi
har att arbeta med i det lilla så väl som i det stora.
Denna mentala och fysiska modell kommer vi att använda för att få möjlighet att lära känna den
största vän och den värsta fiende vi någonsin kommer lära känna i detta liv. Oss själva.
4 / 4

Comments powered by CComment

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.