Projektet drivs vidare av principen om kunskap kommer från förståelse och genuin insikt fås av intresse och vilja till att lära genom handling, så kallad handlilngsbaserad inlärning,

Innehållet i varje students läroprocess är helt personlig varför innehållet blir unikt, iterativt och vidareutvecklande. Utforskningen resulterar i lärande och genererar automatiskt erfarenheter oberoende av vad som sker under själva utforskingen. Så länge studenten väljer att utforska d.v.s.

Exempel på frågor som kan bör tas upp före, under och efter utforskningsprocessen för att studenterna skall kunna se om de lärt något och i så fall vad.

Vad har studenten lärt vad gäller medvetande, och förhållning till utbildning, problem, forskning, instållning och lärande?

Vad har studenten lärt sig vad gäller kropp, själ, kultur, samhälle, jord och vidare under utforskingsprocessen?

Vad har vi som grupp lärt oss genom utforskingsprocessen?

Sannolikt kommer frågeställningar, inställningar och förmoga vad gäller själva utforskningsproceessen utvecklas efter hand. Om så är fallet. Vad kan det finnas för anledningar till att den "medvetenheten" och närvaron ökat/förändrats och varför i så fall?

Exempel på frågor:

Kvalitet - hur ser studenten på sig själv nu och tidigare?

Problem: Har problemet lösts? Hur löstes problemet, Vad blev resultatet, Varför blev det som det blev? Finns det sätt att vidareutveckla lösningen?

Forsknings-Metoden: Hur känns det att använda en helt personlig och vidareutvecklande forskningsmetod för att söka förståelser och lösningar på problem?

Problemområde: Har förståelsen för problemområdet / kulturen förändrats sen påbörjade studier?

Den studerande: Vad har hänt med studenten / utforskaren sen uppstarten? Vad var inställningen innan påbörjade studier. Hur är inställningen i efterhand? FInns det en vilja att fortsätta studierna? I så fall varför eller varför inte?

Vad gäller lärandet: Hur fungerar utforskningsmetoden? Har du kunnat komplettera utforskningsmetoden? Vad fungerar / fungerar inte?

Finns det förställningar för hur forskning skall bedrivas? Vad är verkligheten? Vem eller vilka har rätt att utforska? Varför?

Samhälle och kultur: Vad finns det för möjligheter och hinder vad gäller personlig och vidareutvecklande förståelse av allt?

Förhåller jag mig som student olika i förhållande till så kallad forskning?

Hur kan jag utvärdera vad jag lärt mig och förmedla det vidare till andra människor på ett konstruktivt och frigörande sätt så att andra får samma möjligheter som jag fått?

 

Comments powered by CComment

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.