• Vetenskapligt fokus:Studenterna på alla nivåer får möjlighet att aktivera en nyfiken och undersökande inställning till livet och kan efter hand göra mer medvetna val i sin utforskning
    • Resultatet blir både skapar erfarenhet, kunskaper och lärande.
  •  Konstnärligt fokus: För att vidga studenternas förmoga och möjlighet att finna alternativa lösningar på utmaningar används så många sinnen som möjligt. Att genom kultur, kreativitet och med olika konstformer uttrycka, tydliggöra och vidareförmedla forskningen vidgar möjligheter och involverar aspekter i forskningen som kanske traditionellt och med kvantiotativ forskning åsidosätts...
  • Gestaltning: Studenterna får möjlighet att aktivera och medvetandegöra livet och de upplever vi ställs inför. Studenterna övas i sin förmoga att ifrågasätta, reflektera över och problemlösa livets utmaningar. 

Ansvariga handledare:

Projektet samordnas av projektledare Jhf F Andersson och Leffe Tiger för att söka lösningar på hitttils upplevda och observerade problem och utmaningar från kulturen jag och du erfarda under en period av mer än 40 år.

För att hålla samman projektet har vi bildat föreningen Kulturportalen Friedtegn SkolForum och kulturportalen.info som fungerar som kommunikationslänk under projektet.


 

Comments powered by CComment

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.