Hej, och välkommen "hit"...

förhoppningsvist just nu odlande dina fredligare j"ord".

Om du undrar varför det står som det står, och alltså inte förstår helt, så fortsätt då läsa,

för den som söker i förståelse skall finna och den som är lär.

Vi kan få om vi tror, på det vi inte vet som det skrivs.

Att texten ibland inte följer strikta normer och förprogrammerade föreställningar,

Det kommer vi finna förklaringar på och orsaker till efter hand.

Just i detta nu är själva viljan till förståelse det viktigaste för vissheten, anser ledande

utforskar skribenten... Jh Frode FA.

Vad allt "här och nu" berör är en fråga om

"personlig inställning, ansvar och tvärvetenskapligt medvetande".

 

Vad vi är med och vidareutvecklar är: PAR (peace action research) Ett vetenskapligt Friedutforskningsverktyg för vidare medmänsklig utforskning. Vi inleder nu en konfirmerings-period som pågår i tre år med början 2017.

Antagningar sker gradvist under hela studieperioden.

Vad vi möjliggör är: Ett studium i allkunskap och vårt så kallade Kultur-medvetande.

Vi utgår från personliga och medmänskligt vidareutvecklande förståelser av "alla möjligheters hav". 

Vi står i vårt eget forsknings-centrum så att säga (hur stortstilat och oöverskådliget det än må kännas).

Studierna genomförs för att: möjliggöra en mera medveten och kultiverad-kultur.

Alla som har självkännedommen och insiktsförmogan att verka för en godare, sannare, ärligare och mer välmenande förståelse kommer per automatik inse, förstå det vi inte just nu vet, kan, vill eller vågar inse eller förstå.

Resultatet: en mera insiktsfull god, ärlig, välmående och "helgivande" kultur av jag och du.

Insikter som införskaffas ges vidare enligt principen "ge och få" baserat på var och ens personligt förvaltade insikter till övriga varelser.

Att vi som människor har en välvilja och medfödd drivkraft till att lära, leva och vidareutveckla oss själv och andra är både ett påstående och faktum, lite beroende på hur vi just nu väljer att se dem, orden alltså.

Du som delger din förståelse får vara med och vidareutveckla ett Aktionsbaserad kultur-utforsknings verktyg vid namn PAR (peace action research) grundlagt av JHF FA 2004.

Att genom verktyg som ovanstående verka för en helare förståelse för allt och viljan till att inse det vi inte vet är ett måste för en lyckat resultat.

Att utforska är en inställning som vi kan välja att fokusera på och odla/kultivera. Vad Detta sedermera leder till. Det får vi villkorslöst odla, kultivera för att få förståelser av.

Vi fokuserar på: Problem/möjlighet: människan (vi)

Problem/möjlighetsområde = jorden och bortom.

Utforskning verktyget = PAR (Peace Action Research).

Tillsammans hjälps vi åt att förstå både problemområden, utforskningsmetoder och principer för vidare vetande. Observation används för att söka lösningar på och förstå för det vi ämnar utforska.

Under projektets gång bjuder vi in ambassadörer för projektet som genom sina sedan tidigare förvaltade kunskaper kommer kunna ge stöd åt de som ännu inte fått så stor insikt i utforskningen.

Inledande tankar kring själva utforskingen återfinns nedan då initiatöreren och lärarstuderande friedutforskare Jh Frode F Andersson och Professor Emiritus P.O. Nilsson på Chalmers Universitet i Göteborg kort samtalar om ämnesområdet forskning.

.

Mer info om hans verk finns på P.O. Nilssons Hemsida Lärandets Kreativa Kaos.

Nå? Vad tänks? Ev reflektioner / kritik? Alla tankar har ett värde...Sänd då gärna epost (se länken kontakt). eller fortsätt få lite mer bakgrund kring projektet. 

Fram tills nu har projektet haft en förstudie på 16 under vilket större förståelse för problemområdet införskaffats. I denna fas av projektet har verktyg och metoder testats och utforskats för att om möjligt göra det så enkelt som möjligt för kommande studenter att påbörja sin personliga utforskning.

Den del vi nu går in i kassa konformeringsfasen:

De personer som deltar och därmed delger sin förståelse får genom sina studier fullt ansvar och  frihet att utforska. Förutsättningen är att utforskaren kommer för att lära. Alla samhällsperspektiv och kulturer välkomnas.

Kunskapsnåvier av lärande under utbildningsprocessen börjar på elev-nivå och går sedan vidare till lärar, magister, professor och slutligen professor emiritus.

Under projektets gång kommer det ges möjlighet till fria och öppna föreläsningar, seminarier, erfarenhetsutbyten, "studierum" och projektutvecklingskurser på temat det blir vad vi gör det till.

Vi berör alla utforsknings-områdena (så kallad tvärvetenskap) och fokus ligger på lärandet av kulturen "jag och du" och den viljan till att förstå det vi inte vet, kan eller just nu förstår och vår roll som människor på, i eller bortom jordens dragningsfält.

Projektet tar sin början i Arvika, Värmland och Göteborg, Västergötland och sprids sedan vidare och lärs ut i övriga Norden, Europa, Amerika och globalt enligt principen villkorslös utforskning.

Utforskningen bygger vidare på, utvecklar och vidareutvecklar projektmodeller och verktyg för problemlösning. Erfarenheter fås fram genom handlingsbaserad utforskning där människan och hans, hennes, hens förmoga att lära och ge vidare är centrum. Detta brukar ofta benämnas som kvalitav forskning.

Förstudiefasten till projektet som har pågått i 16 år belyser och för vidare förslag på verktyg och metoder behjälpliga för själva utforskningsprocessen.

Genom förstudien skapas en grundplattform som nu får möjlighet att ge människor en mer genomgripande Aktionsforskningsmetod för "Fried-kultur och vetenskap".

Efterhand som vi som delgivande student/utforskare utvecklar våra arbetsmetoder och förhållningssätt till oss själva och vår omgivning kommer vi kunna befästa/avfärda gamla / nya förställningar och förståelser varpå nya ideer, insikter och förståelse kan skapas.

Metoderna vi använder kommer gradvist kompletteras och vidareutvecklas när de används. Ju fler som delger sina förståelser och erfarenhetsutbyter rörande forskningen, ju fler perspektiv och möjliga principiella förhållningssätt kommer till den vidare förtåelsens allmänna kännedommen.

integration mellan gammalt och nytt skapas /återskapas. Ett förväntat resultatet är att människan som del av kulturen/samhället skall kunna få ökad förståelse, kunskapa och erfarenhet, både
kroppsligt, mentalt och själsligt.

Vi önskar att detta (under förutsättning att fler människor får möjlighet och kan lärs sig att söka vidare förståelser i det lilla så väl som i det stora) kommer leda till en betydande samhällelig, kulturell och fram för allt personlig medvetandehöjning.

Projektet Samordnas genom öppna mötesplatser, seminarier och via webben på kulturportalen.info.

Projektets natur gör att resultatet kommer bli en reformation av personliga förståelser och synsätt både vad gäller så kallad utbildning, utforskning,
och erfarenhetsbaserad och kunskapsmässig inlärning och tillgänglighet för folket/allmänheten/samhället/kulturen.

Länken mellan personlig vilja till erfarenhetsbaserad inlärning och konskapsöverföring mellan människa garanteras genom tillgänglighet till fria utforskningsverkgy via internet och genom samordning för ideutveckling och erfarenhetsutbyten mellan elever, lärare och professorer.

Projektet drivs vidare av individens fria vilja att på egen hand och i samarbete med andra lära sig att lära, utforska och ge vidare av sina personliga förståelser, erfarenheter och insikter till övriga kulturer.

På så sätt garranteras individens fria vilja och rättighet till att finna nya värden, värderingar och förståelser  av kulturer som del av ett större ekosystem.

Allmän utforskning på det personliga planet genomförs framgångsrikt genom vidareutveckling och underlättande av insikt och inlärning. "människan, jag och du": ökar på så vis förmågan att förstå och medvetandegöra sig själv och därmed också sin omgivning.

Eftersom fler människor (däribland förhoppningsvis du) blir involverade i projektet kommer det krävas både finansiering och sponsring av material, lokaler, fordon till resor, mat och logi och eventuella resebidrag för studierna.

De som hjälps åt och sponsrar projektet får automatiskt del av projektresultaten och kommer genom sina bidrag möjliggöra för både ökat samhälleligt samförstånd, en mer levande kultur, lösningsorienterad allmän utforskning, ökad sysselsättning, höjd livskvalite, minskad arbetslöshet, och ökade möjligheter till  lösningar på samhällsproblem så som ensamhet och utanförskap, drogmissbruk, mobbing, diskriminering och segregering.

Comments powered by CComment

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.