PAR eller Peace Action Reserach är en gradvist vidareutvecklande utforsknings-modell över hur vi som människor genom observation kan öka vårt lokal-globala medvetande och därmed vidareutecklas på alla nivåer, både personligt, mellanmänskligt (kulturellt), naturligt (jordelikt), universellt och bortom.

Varför jag ger vidare en sådan modell (om du nu skulle förundrars).

  • För att jag ser att det behövs en friare, mer öppen och lätttilljänglig frid och fred-strävande utforskningsmetod som är mer tillgänglig för alla så så önskar.
  • För att det behövs friare, mer personliga och öppna alternativ till den "traditionella" forskningnen som enkelt och tillgängliga kan göra det möjligt att utforska.
  • För att den lilla människan tenderar att försvinna i massans sätt att dominera tänkandet.
  • För att människan naturligt har ett dokumenterande medvetande som väl synkar med viljan att få lära och ge vidare av det vi upplever och erfar.
  • För att människan på egen hand och i samarbete med andra liv skall kunna få spela sin utforskande roll i det stora systemet av masssystematiska tänkanden.
  • För att utforskning i grund och botten bygger på personliga förståelser.
  • För att var och en skall kunna få möjlighet att lära och ge vidare.
  • För att traditionell så kallad systemutveckling och utforskning riskerar att isolera sig från "verkligheten genom att bara sätta sin tilltro till det yttre beroende mestadels i form av material och så kallade pengar. Något som jag hävdar kan leda till destruktiva, partiska och begränsade förståelser. Om så verkligen är fallet tål att påvisas och upplysas om.
  • För att genuint kunna söka vidare sanningar och förståelser i det vi tror och inte
  • För att alla är en del av något större och helt vilket innebär att alla också bör få ge del i och innefattas av det större för att kunna ge sin del till helheten. Därmed inte sagt att all yttre grupppåverkan från kulturella betingelser så som ismer, dogmer och andra kulturella betingelser har något att lära.

Den som i skrivande nu ger sig själv rätten att få ge och vidareförmedla dett genom mitt verkande och utforskande på det personliga planet är intitativgivaren till hela Projektet. 

Denna typ av utforskning som jag grundar och förhoppningsvis många med mig vidareutvecklar utgår från personliga nivåer, just nu och idag.

Dessa "mina" personliga förståelser skall vidareförmedlas med öppna armar

Detta för att allas rättighet att på egen hand och i samarbete med andra skall kunna möjliggöras.

Forsknings-verktyget PAR är en helt personlig och fri utvecklad metod som med respekt för källan tillhandahåller enkla och vidareutvecklingsbara förklaringsmodell för ökat medvetandegörande, vidare förståelser och insikter om oss själva och den värld vi sägs leva och verka i.

Jag personligen använder verktyget och modellerna för att medvetandegöra mig själv och samtidigt höja min förståelse om vem jag egentligen är, vilka drivkrafter jag har o.s.v.

Jag i motsatts till mångt och mycket i systemet som hävdar att forskning inte skall vara personlig har valt att utveckla och ge vidare detta verktyg och modellerna för att jag just nu ser att de om de används både skapar mervärde och möjliggör för mera praktiskt och teoretiskt inhämtade kunskaper.

Det finns ett upphav av andra utforsknings metoder särskilt inom universitetsvärlden som söker vidga förståelserna för ovan. Självfallet så är jag öppen för dessa. Min önskan är att också de blir tillgänglga för allmänheten.

Detta så att de som önskar upplysa sig själva och andra om andra eventuellt "bättre eller sämre" sätt att utforska på kan ges vidare till så många som möjligt. Ömsesidigt stödjande, ömsesidigt kompletterande fungerar.

Vi som önskar stödja varandra och vidareutveckla denna verklighetsbaserade lärplatform för Frid och Fred Aktionsforskningen (PAR) får när vi signerat för freden möjlighet att verka genom föreningen FriedAkuten Kulturportalen Friedtegn SkolForum.

Med utforskande välmeningar. JHFFA 1.3.4.5 enligt den gradvisa SolKalendern version 1.0

Comments powered by CComment

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.