Ett vidare medvetande: Uppdaterat

Hej kära vackra upplysta själ. Hoppas du vaknat upp i nuet och insett en gång för alla....Vad som menas med orden....Förstår du vad jag menar?

Äntligen, i så fall skulle jag i skrivande stund vilja vidareförmedla... Efter vidare så kallat grund av vetande. Ty det är helt sant. Just idag, en dag bland alla andra att resan kan börja om vi sår, vill och odlar i nuet. Alla är bjudna men få verkar vilja välja. Men vad spelar det för roll? Ja menar erfarenheterna finns ju återfortfarande ju än så länge här. Om du som läser inte förstår eller tror dig förstå så oroa dig inte. Förstår man inte finns en vilja och tror man sig förstå helt så har man något att lära, eller hur :)

Efter många års verklighetsbaserade PAR (peace action research) observations-studier utförda främst i njorden har vi funnit ut att alla här och nu faktiskt har otroliga möjligheter att ha, ge, få, lära vidare och inspirera till en mera utforskande, förverkligande och medverkande var dag, oavsett vad vi kallas, av oss själva eller av andra och oavsett levnadssituation.

Vad vi genom vår helt unika här och nu inställning väljer att manifeistera (om vi alla nu så verkar) är (som jaget i skrivande stund ser det just nu) att utforska nya alternativ för vår egen existens. En tillfvaro som nuigenom kan hjälpa den lilla människan jag och du att finna nya alternativt trotts den "stora vårflodens" messmediala 3:e statsmakters statistiska "nyhetsmedier" motarbetande.

Det vi hjälps åt med om vi inser det är att förverkliga nya mötesplatser och forum som på vidare plan samverkar med det inre och det yttre för att möjliggöra om möjligt nygamla urkulturella förståelser om vem vi är, vart vi kommer från och vart vi är på väg.

Alltså möjliggör vi en lokal-global förståelseförmedlande KulturPortal som både förverkligar för och vidgar vyer i de perspektiv på vilka vi alla vilar (mer eller mindre omedvetet). Kulturportalen Fredtegn Forum, FriedAkuten och Friedtegn Skole är några av alla utforskande initiativ som vi när vi gör anspråk på dem samarbetar genom.  och förverkliga gradvist. Varför vi verkligen finns här var och en är upp till varje livs medvetandenivå (an ser jaget just nu). Det finns i alla fall en potensial till att vi finns här för att transformeras och vidgda våra begränsade mentaliteter även om vi kanske inte tror oss ha några eller har aldeles för många av dem.

Vad var och en (om vi odlar en sådant fokus) verkar för att uppnå är en verkligare, mer fridfull och positv framtida för alla som så vill Här og nå.

Den Drivkraft som springer u dessa ord är en vilja att grundlägga en nygammal form för insikt och förståelse av oss själva, liv, universum och bortom. En opersonliga utforskning baseras på var och ens unika förståelse & vilja att undersöka, utforska, förstå och verka för det vidare, sannare, mer goda och fridfullare på alla nivåer av liv. Detta med par i verktygslådan.

KulturPortalen får sin första tillblivelse i Norden för att bryta på trolldomen av statiskt oföränderligt dömmande och begränsande mentaliteter drivna av en oförstående och splittrande rädsla som manipulerar och styr i det undermedvetna. Vad gäller var och ens förståelser av sanningen så är den i vilket fall som helst inte absolut, eller hur? VI kan om det är sant alltså finna nya förståelser skilda från de vi redan har eller tror oss ha. Om det är så att vi är mer än vårt materiella tänkande, vår fysiska kropp, och det mentala medvetande vi nu befinner oss i krävs det förmodlingen både insikt, tålamod, släppande och en vidare vägledning i nuet för att vi skall kunna upplysas. Hur en sådan upplysning går till stiga blir upp till bevis.

Nå väl. Låt oss nu glädjas och stråla för den vidare sanngen. Det vi inte ännu vet erbjuder fantasiäggande nivåer av insikt. Vi kan alla få en upplevelse av det oändliga, gränslösa Allt vi behöver göra är att vilja och välja. Om det medför ett ökat ansvar för oss själva och vår omgivning så är det väl bara positivt, eller hur? För det innebär att ju att vi får tillbaka förståelsen över våra egna li och per automatik också önskar ge den vidare till andra, eller hur?

Att vi som är i nuet skapar eller blir skapade lite beroende på återstår att påvisa eller påvisas. För dig, mig och alla andra som varmt välkomnar ett vidare tänkande på denna brobyggande världsseglats.

Signerar i skrivande stund med: I Sign för peace

Med gradvisa förståelser uppgraderade den

Med dessa uppdaterade ord, enligt SolUrKalender 5.4.24

I först stund manifesterade av Jh FFA år1. 3:e kvarten 3 solvarv in i 7 ljusdagars period 5 enligt FriedSolKulturKalender ver 1.0

Comments powered by CComment