Den medmänksliga Friedkompassen (Ett verktyg för samarbete)

För att få alla ting på plats kan det vara bra att ha ett eller flera kommunikationsverktyg som synkroniserar samarbetet. Därför har vi utvecklat Den Medmänskliga Friedkompassen och Ur-kalendern.

Mer om Urkalendern kan ni lära er här Urkalendern - En introduktion.

DeMeFriedKom är en vidare-utveckling av Urkalendern som med en person i varje hörn kan få fantastiska ideer att ta form med ända upp till 8 personer i varje projekt.

Tidigare har DeMeFriedKom använts bl.a. på rättvis teaters manifestationer. Se hur den användes då i filmen nedan.

DeMeFriedkom deler upp projekten i grupper om 8 och söker på verje nivå förutom gruppen också utforska sin inre värld med hjälp av PAR. Mer om par finner ni här. 

Mer om DeMeFriedKom

No thoughts on “Den medmänksliga Friedkompassen”