KulturUtvecklarna: 1.01 2018... eller 2.1 Enligt Grogor...

KulturUtevecklarna är ett projekt med syfte att bilda folket och kulturen "jag och du" till vidare medvetande av alla möjligheters hav. Själva kunnandet börjar med ett val. Valet är "här och nu"....

I varje ögonblick erbjuds nya vyer och nya möjligheter för var och en av oss.

Frågan är... Vill vi, kan vi, orkar vi.... gå ett steg i nya riktningar?

Just nu planeras:

HobbyTown Arvikinga Ur-kultyrby

En länk till den bildbaserade delen av projektet följer nedan på Frodes Friedshow...

No thoughts on “KulturUtvecklarna”